فرمانداري قم :
فراخوان و اطلاعیه
گزارش تصويري

حضور فرماندار در جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم شهادت امام علی علیه السلام را  تسلیت میگوییم بررسی و حل مشکلات توزیع کالاهای اساسی ماه مبارک رمضان
ادارات و سازمان هاي استان
آمار بازديداوقات شرعي

کل بازدید کنندگان : 1224137
بازدید کنندگان امروز : 31
بازدید کنندگان این صفحه : 588656
بازدید کنندگان آنلاین : 6
مدت زمان تولید صفحه : 0/5000
اخبار > دیدار مردم قم با رهبر معظم انقلاب


  چاپ        ارسال به دوست

دیدار مردم قم با رهبر معظم انقلاب

دیدار مردم قم با رهبر انقلاب

حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در سالروز قیام تاریخساز مردم قم در ۱۹ دی ۱۳۵۶ در دیدار هزاران نفر از مردم قم، با اشاره به ضرورت پرهیز از سهلانگاری و سهلاندیشی دربارهی ریشهی دشمنی آمریکا و استکبار با ایران اسلامی، «ماهیت و حقیقت انقلاب، و شجاعت و وفاداری ملت و نظام به اهداف و مبانی انقلاب» را علت اصلی این خصومت عمیق و مستمر خواندند و با بیان وظایف مهم «مسئولان و مردم» در این مقطع، تأکید کردند: رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم بهویژه قشرهای ضعیف، مهمترین وظیفهی امروز دولتمردان است و ملت و مسئولان باید با هوشیاری، تحریمهای آمریکا را همانند دوران دفاع مقدس به شکستی بیسابقه برای شیطان بزرگ تبدیل کنند.

حضرت آیتالله خامنهای با تجلیل از قیام سرنوشتساز مردم قم در ۱۹ دی سال ۵۶ بهعنوان نقطهی عطف انقلاب اسلامی، قم را «شهر، مرکز و مادر انقلاب» خواندند و افزودند: البته انگیزههایی برای تغییر فضای انقلابیِ قم و کمرنگ کردن روحیهی انقلابی و دینی در آن وجود دارد و نباید از مکر دشمن و عوامل آن غفلت کرد.

ایشان با تأکید بر هوشیاری در مقابل این انگیزهها، تأکید کردند: قم سرچشمهی اصلی و پشتوانهی معنوی انقلابی است که دنیا را متحول کرد، بنابراین بزرگان و جوانان قم نباید اجازه دهند دستهای خائن، قم را از مرکزیت انقلاب، خارج و این حرکت تحولی را در آن کمرنگ کنند.

رهبر انقلاب اسلامی سپس به بیان چند درس مهم و ماندگار از قیام ۱۹ دی پرداختند و خاطرنشان کردند: رئیسجمهور وقت آمریکا در ۱۰ دی ۵۶ به تهران آمد و با تمجید اغراقآمیز و دروغین از محمدرضا پهلوی، ایران را «جزیرهی ثبات» یعنی مایهی آرامش خیال آمریکا از ایرانِ وابسته و مسئولان نوکرمآب آن، خواند.

ایشان قیام مردم قم علیه رژیم ظالم، وابسته و فاسد پهلوی در فاصلهای کمتر از ۱۰ روز از این سخنان را نشانهی ضعف عمیق دستگاه محاسباتی آمریکا و غرب دانستند و گفتند: کمتر از ۱۰ روز پس از سفر رئیسجمهور آمریکا و تعبیر او از ایران به جزیرهی ثبات، قیام عظیم مردم قم شکل گرفت و به دنبال آن، قیام مردم تبریز و طوفان انقلاب اسلامی و نابودی رژیم سرسپردهی طاغوت محقق شد.

حضرت آیتالله خامنهای، استمرار ضعف دستگاه محاسباتی آمریکا تا امروز را یک واقعیت برشمردند و افزودند: با وجود آنکه عدهای غربزده و آمریکازده، پُزِ قدرت محاسباتی و آیندهنگری آمریکاییها را میدهند اما آمریکا همچنان دچار ضعف محاسباتی است.

ایشان با اشاره به سخنان سال گذشتهی یک دولتمرد آمریکایی در جمع اوباشِ تروریست و وعدهی او به آنها که جشن سال ۲۰۱۹ میلادی را در تهران خواهیم گرفت، خاطرنشان کردند: توانایی محاسباتی دشمنان ایران در همین حد است؛ همانطور که آن زمان صدام امیدوار بود یک هفتهای به تهران برسد و منافقین مزدور نیز خیال میکردند در حملهی مرصاد سهروزه از کرمانشاه به تهران خواهند رسید.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: برخی دولتمردان آمریکایی اینطور وانمود میکنند که دیوانهاند، البته بنده این را قبول ندارم اما آنها حقیقتاً «احمقهای درجه یک» هستند.

ایشان قیام مردم قم را نشانهی صفبندی دو دستگاه محاسباتی یعنی صفبندیِ «لیبرالدموکراسیِ دروغین و پایدرگِل غربی» در مقابل «نظام توحیدی و اسلامی» برشمردند و گفتند: پس از انقلاب نیز آنها با تحریم جمهوری اسلامی تصور میکردند کار نظام در کمتر از شش ماه تمام خواهد شد درحالیکه انقلاب اکنون به چهلسالگی رسیده است.

حضرت آیتالله خامنهای افزودند: در مقابل این محاسبات غلط استکبار، دستگاه محاسباتیِ دقیق نظام اسلامی وجود دارد که امام بزرگوار ما فرمود «صدای شکسته شدن استخوانهای مارکسیسم را میشنوم» و یکی دو سال بعد همهی دنیا آن صدا را شنیدند.

حضرت آیتالله خامنهای، دشمنیِ استکبار با پدیدهی تمدنیِ انقلاب اسلامی را دشمنیِ عمیق دانستند و خاطرنشان کردند: برخی از روی نفهمی یا مسائل دیگر، علت دشمنی مستکبران را سخنان امام یا فلان مسئول علیه آمریکا میدانند، درحالیکه زورگویان جهانی با یک قدرت جوان، روبهرشد، پرتلاش و پرانگیزه دشمن هستند که این قدرت معنوی ۴۰ سال است در مقابل چشم آنها روزبهروز تنومندتر و قدرتمندتر شده و تَرَکها و شکافهای استکبار را عمیقتر کرده است.

رهبر انقلاب اسلامی، ایران را قلّهی موقعیت راهبردی در منطقه خواندند و افزودند: علت عصبانیت آمریکاییها در اول انقلاب این بود که لقمهی چربونرم ایران را بهعنوان مهمترین کشور منطقه و سرزمینی سرشار از ثروتهای مادی و منابع طبیعی از دست دادند.

ایشان با اشاره به اعتراف چند روز پیش یک مؤسسهی غربی افزودند: خود آنها میگویند ایران با توجه به ظرفیتهای فوقالعادهاش پنجمین کشور ثروتمند جهان است، بنابراین طبیعی است که بهخاطر از دست دادن چنین ثروتی، عمیقاً عصبانی باشند.

حضرت آیتالله خامنهای افزودند: این عصبانیت همچنان ادامه دارد اما مسئلهی اصلی و ریشهی تقابل آمریکا و ملت ایران، تقابل تاریخی و ذاتی حق و باطل است، چراکه استکبار و استعمار از خون ملتها تغذیه میکنند و انقلاب اسلامی در مقابل این ظلم آشکار ایستاده و برای بیدار کردن ملتها نیز تلاش کرده است.

رهبر انقلاب اسلامی، شنیده شدن فریاد «مرگ بر آمریکا» در کشورهای متعدد را بیسابقه و نشانهای از موفقیت ایران برشمردند و خاطرنشان کردند: استکبار تلاش میکند ملتها را با «ایرانهراسی»، «اسلامهراسی» یا «شیعههراسی» گمراه کند، اما ملتها ذاتاً با ایران اسلامی دشمنی ندارند و هرجا حقیقت روشن بشود، از آن حمایت میکنند.

ایشان بروز برخی حوادث و رویدادها در اروپا و آمریکا را نشانهی آشکار شدن پیامدهای خطرناک حفرههای معنوی در تمدن غرب خواندند و افزودند: در طرف مقابل، مردمسالاری دینی و حرکت به سمت تمدن اسلامی با استفاده از امکانات و ابزارهای روز دنیا ادامه دارد و این واقعیت برای مستکبران رعبآور است.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر پرهیز از سهلانگاری و سهلاندیشی در زمینهی علت واقعی و اصلی دشمنی ظالمان جهانی با ایران، افزودند: علت اصلی این دشمنی، «ماهیت و حقیقت حرکت عظیم انقلاب اسلامی، شجاعت، فداکاری و وفاداری ملت و پایبندی مستمر و کامل نظام به مبانی انقلاب اسلامی» است که اگر به توفیق الهی، این حرکت به نتایج مورد نظر خود دست یابد، بساط استکبار و استعمار غرب را برمیچیند.

حضرت آیتالله خامنهای با استناد به آیات قرآن مجید افزودند: فرعون میدانست موسی حق است اما دشمنی میکرد و خدا به حضرت موسی گفت «نترسید، حرکت کنید، من با شما هستم» که این خطاب امروز عیناً به ملت ایران است که در مقابل دشمنیِ آگاهانهی فراعنهی عالم، ایستاده است.

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین نتیجهی صفآرایی استکبار و ملت ایران خاطرنشان کردند: هر جبههای که در راه خدا حرکت کند، وعدهی قطعی و بدون تردید پروردگار دربارهی نصرت و پیروزی او محقق خواهد شد، همچنانکه در طول ۴۰ سال هرجا درست حرکت کردیم، پیروز شدیم و هرجا کوتاهی داشتیم، پیروزی حاصل نشد.

حضرت آیتالله خامنهای رسیدن به چهلسالگی را در روند شکلگیری تمدنها، آغاز بلوغ و شکوفایی خواندند و افزودند: در این مسیر تمدنی، چهلسالگی نه دوران پیری بلکه دوران عمق یافتن حرکتها است و به فضل الهی و به برکت «ایمان دینی، عزم راسخ، حضور و آمادگی و کار و تلاش ملت بهویژه انبوه جوانان خوشفکر، مبتکر و امیدوار به آینده»، حرکت تاریخی ملت ایران به نتایج درخشان خود خواهد رسید.

ایشان پیروزی انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی را مقدماتی برای شکلگیری «تمدن اسلامی متناسب با دوران فعلی» دانستند و خاطرنشان کردند: اگر خدا اراده نکرده بود، این مقدمات فراهم نمیشد.

رهبر انقلاب اسلامی سخنانشان در جمع هزاران نفر از مردم قم را با بیان نکاتی مهم خطاب به مسئولان و مردم ادامه دادند.

حضرت آیتالله خامنهای در مهمترین توصیهی خود به مسئولان بهخصوص دولتمردان تأکید کردند: اولویت کاری خود را حل مشکلات معیشتی مردم بهویژه قشرهای ضعیف قرار دهید، چراکه این مسئله اهمیت ویژهای دارد.

رهبر انقلاب با اشاره به تمرکز دشمن بر مسائل معیشتی مردم گفتند: منابع کشور کم است اما چرا با وجود تذکرات مکرر، جریانها و افرادی، ظالمانه این منابع را میبلعند و با دلالبازی و انحصارطلبی در تجارت، مانع پیشرفت کشور میشوند و در تقویت تولید داخلی کارشکنی میکنند.

رهبر انقلاب بار دیگر مهمترین کار امروز مسئولان را رسیدگی به مشکلات معیشتی خواندند و افزودند: البته این کار فقط با پول پخش کردن حاصل نمیشود، باید مراقب جریانها و دستهای خطرناک و مضر بود، همچنانکه این مسائل را بارها با جزئیات در جلسات کاری به مسئولان تذکر دادهایم.

ایشان، کار و تلاش و خدمت به انقلاب ایران عزیز و ملت بزرگ را نعمتی الهی خواندند و به مسئولان و دولتمردان تأکید کردند: قدر نعمت مسئولیت در نظام اسلامی را بدانید و به لوازم قدرشناسی از آن یعنی «مراقبت در حرف و رفتار، پرهیز از گرایش به اشرافیگری و اسراف و رفتارهای طاغوتی» پایبند باشید و تلاش کنید مسیر حرکت شما همواره به سمت الگوی رفتاری و مدیریتی امیرمؤمنان باشد.

«شجاعت» و «عقلانیت» دو نکته مهم و تذکر دیگر رهبر انقلاب خطاب به مسئولان بود.

ایشان افزودند: در مقابل توپ و تشر و یاوه گوییهای آمریکا و اروپا پس نزنید و بایستید و بدانید که اینها نه تهدید، نه «وعده و قول» و نه حتی امضایشان اعتبار ندارد.

حضرت آیتالله خامنهای حرفهای بی ربط برخی غربی ها را به حرفهای دلقک ها تشبیه کردند و افزودند: آنها به ایران توصیه می کنند حقوق بشر را از سعودی ها یاد بگیرد؛ آیا این، حرف یک دلقک نیست؟

حضرت آیتالله خامنهای خاطرنشان کردند: رفتار صحیح و عقلانی وظیفه مسئولان است، چرا که با احساساتِ صرف، نمی شود کشور را اداره کرد البته احساسات به عنوان پشتوانه عملی شدن تصمیمات عقلانی لازم است.

«شناخت، قدردانی و استفاده از ظرفیتهای درونی بهویژه جوانان» دیگر توصیه مؤکد رهبر انقلاب اسلامی به مسئولان و دولتمردان بود.

ایشان افزودند: جوانان می توانند گرههای دستگاهها را باز کنند، بنابراین به آنها مراجعه کنید و قدرشان را بدانید چرا که حتی بلندپروازیهای آنها خوب است و کشور را به جلو می برد.

حضرت آیتالله خامنهای در بخش پایانی سخنانشان، مردم را نیز به کمک به مسئولان توصیه کردند و افزودند: بخش مهم تقویت تولید داخلی در زمینههای کیفی و توزیعی، به تولید کننده و فروشنده و مغازه دار و مردم مربوط می شود.
ایشان گفتند: امسال سال تقویت تولید کالاهای ایرانی بوده است، اما الان در آخر سال باید ببینیم چقدر در این زمینه پیش رفته ایم و چه کارهایی کرده ایم.

حضرت آیتالله خامنهای حضور در صحنههای انقلاب را بهترین کمک مردم به کشور دانستند و افزودند: دشمن در تلاش است با شایعه سازی و تهمت پراکنی مردم را مضطرب کند و به جان یکدیگر بیندازد که البته نمی تواند، اما مردم باید با این شگردهای دشمن مقابله کنند.

ایشان خاطرنشان کردند: انقلاب و نظام با خواست و حمایت مردم شکل گرفته و استمرار یافته اما مستکبران با وقاحت تمام مردم را به مقابله با همین نظام فرا می خوانند که لازم است مردم در مقابل این تبلیغات ایستادگی و علیه آن حرکت کنند و جوانان با هوشمندی، فضای مجازی را به ابزاری برای زدن تو دهنی به دشمنان تبدیل کنند.

حضرت آیتالله خامنهای تحریم ها را باعث فشار و بروز مشکلاتی برای کشور دانستند و افزودند: آمریکایی ها با خوشحالی می گویند تحریم کنونی ملت ایران در تاریخ سابقه ندارد اما ملت ایران انشاءالله در این زمینه شکستی به آنها می دهد که در تاریخ بی سابقه باشد.

حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به تحریم کامل ملت ایران در دوران دفاع مقدس افزودند: دشمنان حتی به ما سیم خاردار نمی دادند اما ملت و مسئولان، آن تحریم ها را به زمینه ای برای تکیه بر درون و شکوفایی استعدادها تبدیل کردند، بهگونه ای که همان مسیر، امروز ایران را به قدرت بی نظیر منطقه تبدیل کرده است.

رهبر انقلاب تأکید کردند: باید با درس گیری از این تجربه درخشان و تکیه بر جوانان، تحریم کنونی را به وسیله ای برای کار و تلاش و شکوفایی تبدیل کنیم و با بی نیازی از دیگران به جایی برسیم که آنها نیازمند ایران عزیز باشند.

حضرت آیتالله خامنهای تأکید کردند: به فضل الهی و در پرتو مقاومت و هوشیاری مردم و مسئولان و کار و تلاش بیوقفه، از تحریم ها و مشکلات عبور خواهیم کرد و همچنانکه در جنگ تحمیلی صدام را به خاک سیاه نشاندیم و به درک اسفل رفت، جمهوری اسلامی هر روز موفق تر و زنده تر خواهد بود و دشمنان ملت در آمریکا و غرب به سرنوشت صدام دچار خواهند شد.

 

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=41379

 


١٤:٢٦ - 1397/10/19    /    شماره : ١٨٢٣٤    /    تعداد نمایش : ٨٨خروج
بخش های فرمانداري
پیوندهای ملی

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به فرمانداري قم میباشد